آرشیو اخبار

پروانه فن کولینگ تاور چیست؟

پروانه فن کولینگ تاور چیست؟

فن کولینگ تاور یا به اصطلاح اکسیال فن محوری و پروانه برج خنک کننده وسیله‌ای درکولینگ تاورها برای ایجاد گردش هوا و تکمیل فرایند تبرید دستگاه می باشد.انواع پروانه‌های مناسب برای برج‌ها شامل:پلی آمید،آلومینیوم ایرفویل ...