آرشیو اخبار

محاسبات و طراحی کولینگ تاور

محاسبات و طراحی کولینگ تاور

محاسبات و طراحی کولینگ تاور شامل محاسبات تعیین ظرفیت برودتی،عملکرد یا راندامان و آب جبرانی در کولینگ تاور است که اساس محاسبه و طراحی کولینگ تاور بشمار می آید. محاسبات دقیق کولینگ تاورها درراستای انتخاب ...